Saturday, December 8, 2012

Texified Madoka

                                                                          l7lql          l7lll
                                                                          77Qlql        l7l Ql
                                                                         Q7l  lqV      V7l   l
              VlQ                         UVVqqqqqqqV QVVVppVVV          V7l   lqQ     77    lV
              77mQ                    Vq.........................qqV     l7Q    ml    V7V    ll
             Q7lQlV               Vq.................................qV  q7Q    Rql   lq     Vq
             Q7Q  lR           Vq.......................................l7q      VqV  ml      mR
             V7Q   mQ        V..........................................77qV      lqVQqV      ll
VllQ         l7V   QqQ     p............................................77q..p     VqllQ      Vl
77lqlQ       l7l    Vl   q..............................................77q....V    Qlll Vl  VlV
73VlqqllQQ   V7l     qqq................................................777.....q   V7..q..q7...V
72  Qlmqmq..7777qqq.....................................................777.......Vq.....q..7....V
7l    Qlmll7............q...............................................qq[...............7.7[....V
7l      Vmllllq.......qq................................................ll.......7........q..q.....
7l       QlmlVVlllllllq................................................7ll.................7.7......
7l        Qlmllll..7lq.................................................7ll......7..........q..7.....
7l        7qlllll7.q...................................................7ll[....[7...........[.[.....
77       ...7llllpq....................................................[llq....[............q.......
77      .....7lllV[.........................................[...........qll7...7............[.......
77Q    .......7ll7...................................[......7..........77lll...7.............7......
77V   q........q7.................................77.7......77..........7qllq.77.............[......
77V  V.........q......................7...........77.7[..7..77.[.........7lll777.7..................
73V  .........q......................[77..........77.77..7..777[...7.....7llmll[77..................
7mV q........7[................77....[l7..........77.77..77.[7777..7......7llll.77..[...............
lmlQ.........7.................77....7Q7.........[77.7q..77[77777[.77.[[.[.7llq.77..7...............
Qmll........7....[[............7[....pV7.........[77.7Q7[.77777777[77[777[.77777l7.77...............
 lml........7....7............[7....7llq..[......777[7Ql[.77777777[[7[7777777777l7.77[..............
 Qmlq......7....77............7q....7Q7l777...[..77777lQ7877777l7777777777777777l7.777..............
  lll7.....7....77............77....lQ[p777...[..77q77lUl7.7777l777.77777777777ql7.777.........7....
 77lll....77...[7[...[.......777...7Ul[7777...[..77l77lpQ777777ll77.77777[[7777lq7.777.........7[...
q..qll7...7....77...[.....[..7q7...7Q7[7777...7..7ql77l7Ul7.777ll77.77778.77777lp7.777.........77...
...[lll7.[7.[.[77...[.......77l7...ll[[7777...7..7ll77l[ll7.777lV777.7777.[[7777l7.7777........77...
....7lll777.7.7l7..7[.......77V7..7ll[.[p777..7..7ll77l[7lq7777qQl77.777[...7l77ll77777.7.7[..[77...
.....7lllq[77[7q7..7........77V7..7U7[..7777..7..7l777l.77l7..77Ul77.77[[...7l77ll777q777.77.[777..[
7.....7ll7.7.777..[7...[....77l7..7l[[..7777..7..7l777l[[777..[7ll77.77[[...l777lq777q777.77..777..[
7[...7..777777q7[.77.....[..lql7..lp[[..[p77..7.87l777p[[lpl7777ll77.7q[....l777ll777l7[7.77.[777[.[
.7..[77.777777l7..7........7lql7.7lp7qq..pq7..7.77l[777[.[7p777llpq7..l7...7l7777ll77l777.77.7777[77
7[..77.7777777l7..7........7llp77ql77[...7l77.7.77l[777[..777.77lql77.l7...777777ll77l7[7.77..777777
7..777.777777ll7.7[........qllp777l[[....[l77.7.77l[777[..77p787p77lq7q7...q777777q77l777..7.[[77777
..777..777777Rq7.7....7....llll7.77[[.....p77.7.77p[777[..[7p7.7p7777ql7...7.77777777l7.7..7.7[77777
[7777..77777ll7.77....7....lll77777[[.....7q7.7.77p[7p[[...[7777777677l7..77.7777l7l7l777..7.7777777
77q7..77777lll7.77..[.7...7llq77777[[......p77777p7[7p[[....[p7777[677ql..7..7777l777l7777.7.7777777
7777..77777l7l7.7...[.7...7ll77777[[[......777777l7[76[[.....77777[77777777..7777l777lm777[7.7777777
7q77..7777l77l7.7..7..7..7qll77777[[[......[77777l7.[7[.....[7p777[77777.q...7777l77qll777[7.7777777
q77...777ql77l7[7..7..7.777lp7777[.[[.......777777[.[q[..pQ  QQVl7.[7777.7...7777l77l7l777[7.77q7[77
V77..7777l77lq.7[.7..77.777lp7777..7lQQ p...777777[.[q...V Q     Qp[77l7.....7777l77l7l777[7.77q7777
Q7...777l777lq.7..7..7777[7lp77777l     V....q7777[.[7...qq.qV     Q77l7.....7777777m7l77777.77q7777
l7...77ml777l7.7.77..777.77l6777l    QQq7....q7777...[........VQQQ  Qll7.....7777777q7l77777.77l7777
q7..777l7777l777.77..777777q77[l  QQQQQl.....[777[............VQQQQQ  l7.....777777qqqlq7777.77l7777
l...77l77777l777.77..777777p7[p  qVQQQQQ......q77............7QQQQQQQ Q7.....7777ll7..ql7777777l7777
l..77ll77777l777777..777777l[7  q.l QQQQq.....7p[...........mVQQQQQQVQ l.....7777l..[.7l7777777l7777
q..7ql777777l777777..777777l[Q l..VQQQQQl......p............QQQQQQQQV7 Q.....77777.qp7[l777777qq7777
[.[ql7777.77q77777l..777777pq VqllQQQQQVV......[............QQQQQQQVV7Q 7....77777l7[7[p777777q77777
..7q77777.7777777lV7.777777qU 7q QQQQQRlV..................7QQQQQQRlQ7l l...77777ll77[[p777777q77777
..q77777..7777777VQ7.77ll77l U.7QQQQQQllQ..................qVllQQQlqQ77QQ...77777777[[[pp77777l77777
..7.77q7..7777777Q q.77ll77l l.7QlVQQQlqQ..................qVqlQVVlqQ77VQ7..77777[77[.[qq77777l77777
...777q7..777777q  q.77lU77l q.7VllQVQlpU..................7Q7qlll77Q777V7777777p7[[77.7777777lp7777
...777l7..777777l  l.77lVp7l 7.7V77lQl7lV................... q.....lQ.77l.777777l7[[77.77q7777ll7777
...77lQ77.777777V  V777VQp7pl...Q777q7.Vl...................l q..[l q.7qq.777777l7[[p[.q.q777qQl7777
...77V 77.77q777l  Q777lQ777q...VV....7 7....................l  Q  V.77l7777777ql777q.7q.ll77lQV7777
..77q  q7.77l77lq   777qQp7q7...7 Vqql V......................qVUUq..7777777777l[[77..p7.VQ77l Q7777
..77l  q7.77l77qq   l777Vl.7q....qQ   V.............................77777777777q.77..7q7.  77l  q777
..77V  lq[77777qq   V.77lQ..q[.....[[...............................7777777777q7[[..qq777  m7l  l777
..77   Vq777777qq   Q7q77Q7.7[.[[[...............[...............[.[7p[7777777q...ql7777l  V7V  Q777
777l   Vq77777lVl   Q7q77Qp.[[[[[[.................................[q7[777777lq..VV777q7Q  Q7Q   777
q77V   Qq7777qlQV   V7q77Ql..[[[[[.................................7p[[[q7777l7qQ l777q7    q    q7l
l77Q    l7777qUQV   l7q77ll........................................q7[.[p7777lq   l77qql    q    q8l
Q77     l7777qQ Q   lqq.77Q[.......................................q[..[l7777VlQ  l77lqQ    V    l.V
 77     Q7777V      q7l.77 p......................................[7...[l777VQVQ  V77lq     Q    V.Q
 q7      q777Q      q7l.77UQ7.................[[.......q..........[[...7l77VQ QQ  R77QV          V7Q
 lq      l777       77q777pQQ7.................[.......................ql77    Q  Q7q            V7
 Vq       777       ql7777q7QQq.......................................qU77l        7l            Qq
  l       q77       lQ7.77q7l  V7...................................7V Q77         qV            Ql
  V       V.q      VV 7.77l7V    Uq...............................7l   V7l         qV             V
           7q      R  q[77QqV       Vq..........................qV     V7Q         VQ        
           qq         l777 qV          Vq[...................7lQ       Qq                    
           ll         Q777 VV             Vp[..............qV          VV                    
           QV          q7q VV                UVpq......[qVQQQ          V                     
                       V7l  V                    QVllVQQQQUQU          V                     
                        7l  V                 Q QQQQQQUllppql                                
                        lV                 VVlqlllUllppp667qpQ                               
                         Q                V.[q[.[77776ppppppqq7                              
                             VVV          V...q777[[[7qplqq[..q         Vqq[qV               
                           Vq....7VVV     V..qq7[77qq77qq[.qr.q      Vq.......q              
                          V..........q    V...vqq..q.qq.vv....q   q............q             
                          ..[.........q   V......v.vq.........qV V............[.V            
                         q.......7....V V.qv......vvq........qq.VQq...........[.q            
                        V.......7qqq77  q.........rrq.....qqqq..lQl...........[..            
                        ........q7777qlV..........qrq...vqqv....q V7qqq7......[..V           
                       l........p7777777lqqqqqq..q[qq.........qqqlqq77q7.........q           
                       .....[..[l77777777qq777qq.......7qqqqqllq7777777[.........[           
                      V.....q..7l7777777777777777.7[7qqq7777777777777777..........           
                      ......7[.7l7777777777777777lq7ql7777777777777777qq..........q          
                      ......[7.ql7777777777777777q77777777777777777777qp...........V         
                     q.......q[ql777777777qllllqq7777q7qqq777777777777lq....[.......         
                    p........q77l7777777llQQQQQQlmlllVQQQQQRlll7777777l7.[.[[........        
                   V.........[pql7777777lllllVQQRllllQQlllllllll77777ql777[q.........q       
                  V...........qVl7777777777mlllllllllllllllll37777777ll7q[7...........q      
                 V............7Ql777777777lll77mllllRm77lllm333777777lpp77[............V     
                V..............ll77777777ll777llllllll7777lll7777777ll777[..............           

Tuesday, November 20, 2012

Madoka Rainmeter

Hello there,I was wondering what would be my 1st post on this blog, and apparently today out of nowhere I was inspired to create a rainmeter, and so here it is:
Photobucket Rainmeter name: Madoka Rainmeter

File Size: 192 KB

Color Theme: Pink
I was actually planning to use an Image of Ultimate Madoka, but unfortunately I can't find any rendered image from Danbooru.
Well, I guess, this might seem noobish compared to http://randomnessthing.com/rainmeter/ since It's what inspired me, and I haven't known much stuff that could be done by rainmeter like playing music.
Though, it seems updating a rainmeter looks pretty simple(if there's an image ready to use), so yeah I might update this in near day.
tl;dr here's the download link: ^^
Download Here